Dokumentar

Hjelp flyktningene!

by

En serie i fem deler om frivillighet og medmenneskelighet under flyktningkrisen.

Segregering i Osloskolen

by

Knut Aukland har snakket med forskere, lærere, foreldre, skoleledere og politiske aktører for å forstå hva det er som skjer i osloskolen.

Fryktløs

by

En radioserie i tre deler om motstandskamp i Honduras.

Hudløs

by

En serie om LHBTI-flyktningers situasjon i Norge.

Autonomia

by

I denne radioserien vil du bli med på en reise gjennom Mexico og Guatemala. Vi skal snakke med representer for sosiale bevegelser og politiske aktivister.

Byjenta som ville lære om landbruk

by

Gjennom tre episoder skal vi se nærmere på norsk landbruk i vid forstand, og mens vi starter på bygda i den første episoden, ender vi opp midt i hovedstaden i den siste.

Sita Sings the Blues

by

En radioserie i fire deler som tar for seg kjønnsroller og feministisk kamp i Norge, India og Sri Lanka.

Feminisme på latinamerikansk

by

Til tross for at en rekke stater i Latin-Amerika i løpet av det siste tiåret har fått progressive regjeringer som arbeider for å utvikle velferdstilbud og goder, er det fremdeles en lang vei å gå før utjevninga er rettferdig.

Fire kvinner

by

Fire kvinner, tre generasjoner, to sider av Oslo, én felles drøm?