Dokumentar

NY POD: Fra Krise til Håp

todaySeptember 5, 2022

Background

Fra krise til håp” er en podcast tilknyttet Norges Sosiale Forum (NSF). Podcasten ble startet i 2019 og har siden lagt ut episoder jevnlig. “Fra krise til håp” er frivillig drevet av en liten redaksjon i Oslo. Vi har som mål å skape bevissthet rundt sosiale bevegelsers kamper for global rettferdighet og politiske hendelser som skaper sosiale konflikter. Tidligere har podcasten tatt opp temaer som urfolksrettigheter, tilgang til abort globalt og abortlovgivningen i USA, antirasisme, europeisk og norsk flyktningpolitikk, studentbevegelser som katalysator for politisk protest og sosiale bevegelser i Midtøsten. 

Vi jobber for å produsere en podcast som kan inspirere politisk engasjert unge voksne, ved å vise til kollektive kamper. Vi lever i et veldig individualisert samfunn, der det samtidig finnes mange sosiale bevegelser og grupper som tar stor risiko for å oppnå felles mål. I dag følger de fleste med på nyheter om politiske hendelser og rettferdighetskamper. Likevel er det lett å føle på maktesløshet eller ikke vite hvordan vi kan bistå i hverandres kamper og hvordan vi kan stå sammen. Med podcasten prøver vi å forklare store og kompliserte politiske hendelser, fra et solidarisk perspektiv og med aktivisters egne fortellinger i forsetet.

 

Hør “fra krise til håp” hver tirsdag på radiOrakel fra 18.00-19.00

Written by: Hanne Rye Hanssen, Ansvarlig Redaktør radiOrakel

Previous post

0%