Kurs

Verdens beste kvinneradio vil ha deg!

Mange har startet sin radiokarriere i radiOrakel. Vi har siden oppstarten i 1982 holdt kurs innen radiojournalistikk og radioteknikk. Sjekk ut hva vi har å tilby av kurs, og meld din interesse i skjemaet nederst på siden.

Kursene holdes i radiOrakels lokaler i 3. etasje i Pilestredet 30c, i Blitzhuset.

Journalistkurs

På journalistkurs hos oss får du en innføring i:

 • radiOrakels historie og formål
 • Journalistisk metode/radiojournalistikk
 • Etikk og vær varsom-plakaten
 • Sjangerbruk
 • Intervjuteknikk
 • Research
 • Lydopptak
 • Redigering av lydmateriale

Du vil bli presentert for radiOrakels etablerte redaksjoner. Etter endt kurs kan du bli prøvemedlem, noe som innebærer at du arbeider som journalist i en eller flere av radiOrakels redaksjoner. Dessuten kan du delta på intern kursing og workshops. Når du har sluttført tre måneders prøvetid kan du bli tatt opp som fullverdig medlem av radiOrakel. Som medlem kan du delta i videre kursing i form av vårt programlederkurs. Medlemmer kan også søke om fast sendetid til egne programideer.

Pris: 500,- (inkluderer medlemsavgift fram til neste påfølgende årsmøte)

Interessert i journalistkurs?

Navn

Epost

Skriv gjerne litt om hvorfor ønsker du å delta på kurs hos oss:

Teknikerkurs

På teknikerkurs hos oss får du en innføring i:

 • radiOrakels historie og formål
 • Etikk og vær varsom-plakaten
 • radiOrakels tekniske utstyr
 • Radioteknikk
 • Teknikers oppgaver under sending
 • Samspill med programledere
 • Bruk av kjøreplan
 • Redigering

Etter endt kurs kan du bli prøvemedlem hos oss. Du vil få tilbud om en eller flere ”følgevakt(er).” Det vil si at du er tekniker for en sending under oppsyn av en erfaren tekniker. Dessuten kan du delta på intern kursing og workshops. Når du har sluttført tre måneders prøvetid kan du bli tatt opp som fullverdig medlem av radiOrakel. Da får du faste teknikervakter eller du blir fast tekniker i en redaksjon. Medlemmer kan dessuten søke om fast sendetid til egne programideer.

Pris: 500,- (inkluderer medlemsavgift fram til neste påfølgende årsmøte)

Interessert i teknikerkurs?

Navn

Epost

Skriv gjerne litt om hvorfor ønsker du å delta på kurs hos oss: