radioshow

Nytt Radioshow i kveld:

todayFebruary 8, 2023

Background
“Mat – er en viktig del av et balansert kosthold”

MAT – er en viktig del av et balansert kosthold

Merk: Radioshow er IKKE din kostholdsveileder. Ikke litt en gang.

Velkommen til sending onsdag kl. 21:00 og lørdag kl. 13:00

Følg oss gjerne på facebook 🙂

Written by: Radioshow

Previous post

Dokumentar

Tatt til fange i Guatemala

I mange år har det versert ei historie i det Latin-amerikanske miljøet i Noreg. Ei historie om eit norsk vasskraftselskap og eit mislukka forsøk på å lage vasskraft i ein urfolkslandsby i Guatemala. Ifølgje historia var to personar frå selskapet på reise til bygda for å be om å få rettane til elva. Men bygda ville ikkje ha vasskraft, og svarte med å ta nordmennene til fange, og slapp dei […]

todayFebruary 6, 2023

0%