Endringer i forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

todayJune 17, 2021

Background
radiOrakel er sjokkert over forslaget til endring i forskrift av 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester, som ytterligere strammer inn strenge og urettferdige rammevilkår for lokalradio

Ifølge høringsnotatet gjøres forlengelsen av FM-konsesjoner for å ivareta det lokale mediemangfoldet. Når Kulturdepartementet i samme dokument skriver at dette hensynet “ikke skal bli et forsinkende element i digitaliseringsprosessen” er vår hovedinnvending: uten at det kommer penger på bordet betyr forlengelsen og vilkårene den innebærer, tvert imot reduksjon i mediemangfoldet.

[infobox maintitle=”Mediestøtten er diskriminerende // Les alle høringssvarene her>>” subtitle=”Hovedregelen etter ekomloven er at all tildeling skal skje «gjennom åpne, objektive, transparente, ikke- diskriminerende og forholdsmessige prosedyrer». Av den samlede mediestøtten de siste fire årene mottok lokalradioer 5 % og 94% gikk til lokalavisene. Med dette som bakteppe er det ekstra uholdbart at digitaliseringsprosessen gjennomføres med tvang og uten tilstrekkelig økonomisk kompensasjon. Mange nisjeradioer, inkludert radiOrakel, sliter allerede med å skaffe nok finansiering til å drive forsvarlig på FM. Da er det ikke akseptabelt å bli tvunget over til DAB uten at det kompenseres med bedre rammevilkår for lokalradio, og en adekvat driftstilskuddsordning for digitalisering i særdeleshet.” bg=”black” color=”white” opacity=”off” space=”30″ link=”https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoering–forslag-til-endringer-i-forskrift-om-kringkasting-og-audiovisuelle-bestillingstjenester/id2847404/?uid=1336ef60-459c-4f56-b20f-4a3d9657a7fd/”]

Her kan du lese radiOrakels høringssvar >>

Written by: prOrtrettet

Previous post

Himmelblå Juni: Queer Pride, Remember Greenwood & Justice for all indigenous peoples

Vi markerer at det er 100 år siden Greenwood-massakren, og lytter til Hal "Cornbread" Singer, én av de overlevende. Det er World Refugee Day, og vi krever rettferdighet for alle urfolk, vi veit at mer urett vil komme til syne. Det er på høy tid å bli kvitt rasismen, både i fotballens verden og ellers. Det foregår fortsatt etnisk rensing i okkuperte Palestina, selvom mange velger å se en annen […]

todayJune 17, 2021

0%