Podkast

Ugress: Rebeller mot et system på vei mot klimakrise og masseutryddelse

todayDecember 3, 2020

Den 21 september 2020 hadde Extinction Rebellion Norge en stor aksjon i Oslo. Det skjedde like før statsbudsjettet ble lagt fram. Det var sang, musikk, poesi, dans, farger, DJ, klimabrøl, røde rebeller, tai chi sverd, trafikk som ble stoppet, folk som limte seg fast til olje og energidepartementet, en stor rosa elefant, og 53 aktivister som ble arrestert.

De ble arrestert for ikkevoldelig sivil ulydighet. Til sammen er bøtene like over en milion kroner. De fire første var i rettsak mot politiet i tinghuset 1. og 2. desember 2020.

I denne episoden av Ugress intervjuet jeg noen av de som var involvert utenfor tinghuset og i nærheten 1. og 2. desember. De fortalte om sin motivasjon for å være med på XR, om opplevelsen av å være i retten, og om ugress – den mer enn menneskelige verden.

Extinction Rebellion Norge stiller tre krav:

  1. Styresmaktene må fortelle sannheten om det livstruende klimasammenbruddet og den økologiske krisen, og om nødvendigheten av hurtige og gjennomgripende omstillinger.

  2. Styresmaktene må handle for å stoppe ødeleggelsen av biosfæren og masseutryddelsen av arter, og redusere klimagassutslippene til netto null innen 2025.

  3. Styresmaktene må etablere og lytte til avgjørelsene fra et representativt borgerråd for å sikre en rettferdig omstilling til et bærekraftig samfunn.

For mer info om XR se nettsiden deres: https://extinctionrebellion.no/no.html

  • play_arrow

    Extinction rebellion mp3 admin

Written by: admin

Previous post

Podkast

Forskning på kvinnehelse i Norge

Norske Kvinners Sanitetsforening skrev en rapport som et forprosjekt til ny nettportal om forskning på norsk kvinnehelse. Stenersen tar en prat med representant fra Sanitetsforeningen om rapporten som du kan spille av her i dette innlegget

todayDecember 3, 2020

0%