Intervju

Podkast // Hele intervjuet med leder i AAP-aksjonen – Elisabeth Thoresen

todayFebruary 13, 2021

Det nok mange i Norge som er av den oppfatning at hvis man blir syk så får man sykepenger i ett år. Og er man ikke frisk innen det året så får man arbeidsavklaringspenger i to år før man etter det er avklart til enten arbeid eller uføretrygd. Så enkelt er det ikke…

Etter nye innstramminger i regelverket – mister mange syke og uavklarte mennesker all inntektssikring over natten – ofte uten å bli varslet – og må da inn i noe som kalles ‘karenstid’. Hvis man får avslag på uføresøknaden så opphører arbeidsavklaringspengene øyeblikkelig. Du får beskjed om at du må leve i 52 uker uten noe som helst stønad fra NAV – før du kan søke på nytt.

Heidi Norby Lunde (Høyre), representant for Oslo 2017-2021 og andre nestleder Arbeids- og sosialkomiteen skriver på Facebook:

Dersom det ikke er mulig å avklare om en person er syk på tre års stønad, så er vedkommende antageligvis ikke det. Dette er ikke en systemfeil, det er ønsket politikk

Slik forsvarer hun at regjeringspartiene har innført karensår for AAP og gjort det nesten umulig å få på plass en inntektssikring fra folketrygden det er mulig å leve av i den tiden det i praksis tar for NAV å avklare om en person kvalifiserer for uføretrygd eller ikke.

Her er beviset: Bare et lite mindretall blir avklart på fire år

[button content=”Besøk AAP-aksjonens hjemmeside her >>” color=”black” text=”white” url=”https://aap-aksjonen.no/” openin=”_blank”]

 

Elisabeth Thoresen -leder i AAP-aksjonen
Elisabeth Thoresen -leder i AAP-aksjonen

 

Written by: admin

Previous post

0%