Hanne Rye_avtroppende redaktør Trine Krigsvoll Haagensen foto Line Bliksås (4)