Världens mest jämställda land

22% av Sveriges kvinnor i åldrarna 16-84 år lider av ångest och depression, motsvarande siffra hos män är 13%. Det är siffror som Sveriges Kvinnolobby redovisar på sitt möte i New York i samband med CSW 54. – Att den mentala ohälsan hos kvinnor har stigit radikalt, samtidigt som Sverige ska vara världens mest jämställda land är skrämmande, menar Malin Olsson, styrelseledarmot i Sveriges Kvinnolobby och vice ordförande i ROKS.
 

 

 

Sveriges Kvinnolobby stod som arrangör för ett av de första mötena i New York denna soliga tisdag. Syftet var att redovisa hur Sverige jobbar med att följa upp Beijing-plattformens tolv steg från 1995. Sverige anses vara det mest jämställda landet i världen, men det som redovisas denna tisdagmorgon är dystra siffror.

Kvinnor i Sverige lever i genomsnitt längre än män, men trots det, så är hälsotillståndet sämre än hos män. De lider oftare av kronisk smärta och depression, och söker sig till sjukvården med regelbundet än män. Självmordsförsök är vanligare bland kvinnor än bland män. Andelen kvinnor i åldern 16-24 som lider av ångest, har ökat från 9 procent år 1989, till 30 procent år 2005. Detta är bara en liten del av det som redovisas i Sveriges rapport.

Men det är inte bara psykisk och fysisk ohälsa kvinnor i Sverige lider av. Varje år utsätts runt 75 000 kvinnor för våld i ett förhållande. -De skrämmande talen när det kommer till Våld mot kvinnor, är ett bevis för att detta borde räknas som ett allmänt hälsoproblem, säger Malin Olsson.

Wiveka Holst, styrelseledarmot i Sveriges kvinnolobby, tar upp beroendefrågan med anknytning till Beijing-punkten “Women and poverty”. Otroligt många kvinnor i Sverige är beroende av sina män eller av samhället. Undersökningar i utvecklingen av ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män visar en generell ökning i den ekonomiska klyftan mellan dem.

När det kommer till punkten: “Education and training of women”, så ser siffrorna fina ut. Kvinnor har fått uppmaningen: “Om ni utbildar er, så kan ni komma hur långt som helst”. Så kvinnor har utbildat sig. 60 procent av de som tar universitetsexamen är kvinnor. Men då kan man fråga sig var de färdigutbildade tar vägen? Wiveka säger att det fokuseras otroligt mycket på fina statestiksiffror, men verkligheten ser väldigt annorlunda ut. Om man ser till vem som sitter på maktpositionerna, så är det män som har de mest inflytelserika posterna. Både inom politiken och i stora företag.

– Jag är totalt för könskvotering, säger Wiveka Holst bestämt. Annars tar det för lång tid, då får vi vänta kanske två-tre generationer till.

Jenny Dellegård, New York, CSW 54.

Written By
More from I Grenseland

LCMDF gir oss 90-tallet i ny innpakning

-Det er vanskelig å sette en merkelapp på musikken vår, vi prøver...
Read More