Ukens Radioshow: Ingen Var Her

Ny sendetid!

Radioshow går på luften to timer tidligere enn før, altså onsdag kl. 21:00.
Lørdag går reprisen som normalt kl. 13:00.

NB! Ukens Radioshow bidrar ikke nødvendigvis nevneverdig til sinnets munterhet. Om du er litt under været, litt blå, gråblå eller andre  fargenyanser i den tunge, mørke enden av skalaen, ville jeg hoppet over ukens sending. Den vil bare gjøre det verre.
(Mer robuste sjeler ønskes vel møtt)