Segregering i Osloskolen

Knut Aukland har snakket med forskere, lærere, foreldre, skoleledere og politiske aktører for å forstå hva det er som skjer i osloskolen.

I 2015 hadde 7 grunnskoler i Oslo en andel på over 90% med minoritetsspråklige elever – med andre ord elever som ikke hadde norsk som morsmål. På motsatt side finner vi skoler hvor nesten alle har norsk bakgrunn. Hvordan har det blitt sånn? Hva er konsekvensene av en slik oppdeling? Er såkalt hvit flukt – altså at hvite mennesker flytter vekk fra områder og nærskoler med høy minoritetsandel – bakgrunnen for den økende segregeringen? Trenger vi bussing for å sikre en mer integrert Osloskole?

Gjennom flere episoder har Knut Aukland snakket med forskere, lærere, foreldre, skoleledere og politiske aktører for å forstå hva det er som skjer i hovedstaden.

Segregering i Osloskolen er laget av Knut Aukland for RadiOrakel med støtte fra Medietilsynet.

Written By
More from Knut Aukland