#MIN PAROLE

radiOrakel er grunnlagt på ideen om at kvinner både bør høres mer og lyttes til i samfunnet. Vi vil gå så langt som å si at et samfunn hvor kvinner ikke er en del av den offentlige debatten er et fattigere og mindre demokratisk samfunn

Ytringsfrihet for alle

I mer enn 100 år har den internasjonale kvinnedagen vært en viktig dag for kvinners rettigheter. Dagen har blitt brukt som kampdag for kvinnelige sosialister, som verktøy i kampen for kvinners stemmerett og markert avslutningen av Februarrevolusjonen. I Norge har dagen vært feiret på ulike måter av ulike grupper i ulike former i over 100 år; i den form vi kjenner det i dag siden tidlig 70-tall. I 1977 ble 8. mars gjort til FN-dag, og markeres slik i sitt mangfold av kvinner og tilhengere av et kjønnsrettferdig samfunn over hele verden.

Det er med andre ord ingen som eier 8. mars. Vi kan si at det er uomtvistelig at Clara Zetkin og den internasjonale sosialistbevegelsen har vært sentrale i denne markeringens tilblivelse og historie. Men det er ingenting ved dette historiske faktumet som begrenser eller definerer hvem som inkluderes og ekskluderes, hvem som må tie og hvem som får tale i dag.

Historie er viktig og potensielt subversivt fordi det viser oss at ting har vært og kan være annerledes. Og historien er heller ikke bare. Den er også alltid allerede utvalgt og fortolket. Hvilke perspektiver og spørsmål vi vender mot fortiden – påvirker også de svar vi får og de perspektivene på historien som dominerer. Det finnes en uendelighet av historier, men også av virkeligheter, av drømmer og av håp for fremtiden.

For snart førti år oppstod radiOrakel nettopp som resultat av nettopp drømmer og håp og som en protest mot en fortid og samtid hvor kvinner ikke slapp til i offentligheten på linje med menn. Siden har tusenvis av kvinner og allierte produsert radio i radiOrakel, i en bredspektret vifte på tvers av sjangre og tematikker. For radiOrakel er grunnlagt på ideen om at kvinner både bør høres mer og lyttes til i samfunnet. Vi vil gå så langt som å si at et samfunn hvor kvinner ikke er en del av den offentlige debatten er et fattigere og mindre demokratisk samfunn. Som kvinneradio er vi grunnlagt i nettopp å insistere på noe så banalt som kvinners tale, men uten retten til å definere hvem som skal få tale på vegne av Kvinner. Det er bra med flere innspill, så lenge folk er ålreite mot hverandre – og utøver redelighet. Ekskludering av folk som er kjønn på “feil måte”, eller knebling av meningsmotstandere, bør ikke være en forutsetning for politisk kamp og gjennomslag – verken i politikk, medier eller i markeringen av den internasjonale kvinnedagen.

I løpet av den tiden radiOrakel har eksistert har medieteknologien, mediebildet og offentligheten endret seg grunnleggende. Da vi starta var avismarkedet fortsatt preget av partiavisene. NRK var den kanalen folk hadde tilgang til, både som TV og radio. Fasttelefonen stod på en benk på gangen og folk skrev på skrivemaskin. Mediene definerer samfunnet, hvordan vi formulerer tenkning og tale, hvordan vi får tilgang til eller kan delta i debatter, hvem som får tale, hvordan vi uttaler oss og ikke minst i hvilket tempo.

Det føles lenge siden massemediene og partiavisene la premissene for politiske diskusjoner. Men digitale og sosiale medier er både a curse and a blessing. La meg ta det positive først: Digitaliseringen slipper potensielt flere til orde og gjør det lett å dele. Det er mulig å drive politiske kampanjer på nett og informasjon om folk og land er potensielt kun et tastetrykk unna. Medieteknologiens brukervennlighet inkluderer mange og mens jeg skriver dette trenger jeg heller ikke ta hensyn til hvor mange tegn jeg skriver.

I år, på et tidspunkt hvor Oslos befolkning lever på randen av kollektivt psykososialt sammenbrudd som resultat av koronanedstengingen, er et fysisk 8. marstog en glemmesak. Vi i radiOrakel ønsker derfor å bruke digitaliseringen til vår fordel og lanserer en SoMe-kampanje tilpasset situasjonen.

radiOrakels kampanje 2021: #minparole

I år ønsker vi i radiOrakel å legge til rette for å slippe til flere stemmer og meninger; flere paroler som springer ut av en bredde av livssituasjoner, virkeligheter og visjoner. 8. mars er ikke dagen vi reduserer antallet perspektiver eller begrenser hvem som skal få være med. Vi ønsker en 8. mars-feiring tilpasset den medievirkeligheten vi lever i, og med en representasjon som er bred og inkluderende, om enn ikke forent i politisk enighet. Kvinner er ikke en homogen gruppe og mener derfor heller ikke det samme.

Vi oppfordrer derfor alle som er opptatt av kvinners rettigheter, inkludering og mangfold, alle som er opptatt av kjønnsrettferdighet, alle som ser seg berettiget til å feire den internasjonale kvinnedagen, til å dele sin feministiske parole til alle som vil se! Gjennom kampanjen #minparole håper radiOrakel å få se bredden av hva feminister i både Oslo og Norge drømmer om og kjemper for.

Vi håper du blir med! Send oss din parole, eller del den selv i dine forum og på sosiale medier under hashtaggen #minparole og gjerne også under hashtaggen #radiorakel.

Trine Krigsvoll Haagensen

redaktør

 

 

  Logo

Logo

More from Trine Krigsvoll Haagensen

8. MARS 2021: RADIORAKEL SOM TALERSTOL

I snart 40 år har radiOrakel hatt som ett av sine vikigste...
Read More