Radiorakel i New York: Kvinner, media og revolusjon

Under andra dagen på FN’s Kvinnokonferens så arrangerade Joan B. Kroc Institute for Peace and Justice ett event med titeln: Women, Media, Revolution: Amplifying Voices of Women Living on and Reporting from the Frontlines. Som självständig journalist i en feministisk NGO – så var det självklart för Radiorakel att ta turen inom detta.

Alla använder sig av media, överallt och hela tiden. Internet, TV, radio och tidningar är kanalerna som transporterar all typ av information ut i världen. Hur ting sätts i perspektiv, och vem som skildrar det – har alltså väldigt mycket att säga för hur historien faktiskt framställs och vilken vinkling en sak får. Matematiken är enkel – är det en manlig journalist som skriver ett repotage, och i tillägg om en annan man, så blir mansperspektivet ett faktum. Sker detta ofta, så blir nyhetssaker ur ett mansperspektiv normen i media, och det representerar då hur “världen ser ut”. Människor som då brukar media (det vill säga i princip alla) ser då ting genom mansbriller. Dee Aker, som var en av deltagarna i detta event menar att den Arabiska våren har blivit en symbol som visar viktigheten i att kvinnor har en synlig roll i media. Hon säger också att “utan kvinnor i media så missar vi historier. Oavsett vad det handlar om så får vi inte höra om kvinnors upplevelser, och det är det essensiella om vi ska kunna förstå vilka problem vi står framför.”

Kvinnor är i USA (eventet fokuserade på USA, gäller antagligen alla världens länder i större eller mindre skala) underrepresenterade i media, både som journalister, som intervjuobjekt och som utvalda sakskunniga på specifika teman. Den enda typen av media där kvinnor är representerade med 50% (som journalister och t.ex intervjuoblekt) är i livsstilsmedia. Det kan alltså vara alltifrån hur du ska uppfostra ditt barn till vad kungligheterna gör, vilken som är den senaste trenden och allt om Atkinsdieten. Där är kvinnor alltså representerade 50%, och när det kommer till andra typer av journalistik (politisk journalistik, kulturjournalistik och så vidare), så är procentandelen lägre. Detta är oroväckande statistik – från USA.

Det hade varit intressant att ha statistik och siffror på hur det ser ut i Norge, både på hur kvinnor är representerade som journalister, samt som intervjuobjekt och sakskunniga. Detta för att få en klarare bild av hur stort mansperspektivet i media egentligen är på hemmaplan. Hur mycket reflekteras det egentligen över att en mansdominerad mediabransch också är med på att upprätthålla mäns överordning och kvinnors underordning?

Innslag: Cathrine Hasselberg. Text: Jenny Dellegård

Written By
More from I Grenseland

Kvinnekamp over Brooklyn Bridge

radiOrakle dekker FNs kvinnekonferanse i New York Å ha en stemme og...
Read More