Karina Sletten har snakket med Ingmar Bob Nilsen om lydvandringer, lydkunst og prosessarbeid!

Karina Sletten
I denne episoden blir du kjent med Karina Sletten. Speisa-Solveig var for første gang forhindret fra å stille, så Speisa-Ingmar steppet inn og tok hånd om både samtalen og teknikken.
Her er noen ord fra Karina selv:
Jeg ser alltid for meg musikk ganske visuelt, som flere lag. I det siste har jeg utarbeidet en lydvandring i Lillestrøm for en utstilling på det nye kunstsenteret, Nitja, som jeg kaller for Hva ser du for deg når du tenker på landskap? som baserer seg på at landskap er noe mennesker produserer gjennom ulike perspektiver i tid og rom. Ideen er å la lytteren fritt observere og reflektere over hva som er i landskapet, både lyd og bilde. En ting jeg ble interessert i da jeg samlet lyder der var at det nesten ikke var mennesker som gikk ute lenger. Jeg vet ikke om det er på grunn av smittevern eller om det er slik det vanligvis er der, men til slutt ble min fiksering på hva som var “ekte” i Lillestrøm en stor del av lydvandringen. Opptak av elven og konstruksjonsarbeid fyller store deler av lydlandskapet, mens store nybygg og byplanlegging står for forandringer i byrommet. Jeg var også interessert i hvordan jeg kunne få kontakt med elementene i bylandskapet ettersom menneskene var borte, en slags måte å samtale med tingene på. En slags sosial intra-vensjon etter Donna Haraway. På mange måter er Lillestrøm en by som er skapt av den store akselerasjonen (tiden etter den industrielle revolusjon), men tidene forandrer seg og byidentiteten forandrer seg også. Jeg spør: hvor mye må en by forandre seg før den er ugjenkjennelig?
Gjest: Karina Sletten
Journalist og tekniker: Ingmar Bob Nilsen
Redaksjon: Solveig Sørbø og Ingmar Bob Nilsen
More from Solveigs Speisa Musikk

Sesongstart med besøk fra VoxLAB og sending om den utvidede stemme!

The Extended Voice / Den utvidede stemmen (EN/ NO) English description: The...
Read More