Iraks kvinnorörelse föddes år 2003

radiOrakel dekker FNs kvinnekonferanse i New York

“När ett land är i kris- när den sociala strukturen inte fungerar och lagarna inte följs, så är kvinnor de första som drabbas”. Ja, det sa Rachel Eapel Paul som öppnade ett av dagens första events.

Rachel är medlem i Norwegian Church Aid, som anordnade en session under namnet: “Violence against Women in and post-conflict“. De har ett tätt samarbete med olika organisationer i Irak, och Irak är alltså det landet detta möte fokuserar på. Det är ett land med en tragisk historia, präglad av både krig och förtryck.

Som i många andra länder världen över så genomsyras även Irak av en kvinnosituation som är under all kritik. Kvinnor blir dagligen föremål för våld på många sätt, både stora och små former. “Efter Saddam-regimens fall så har det varit möjligt att bilda kvinnoorganisationer, det har varit omöjligt innan. Civilbefolkningen var undertryckt och organisationer hade ingen möjlighet att jobba”, säger Rachel. Hon berättar att det har hänt mycket de senaste åren, nu mobiliseras det på många olika håll för att bygga upp ett starkt samhälle, där kvinnor kan leva fria från våld, men det är ingenting som sker över en natt, det tar tid.

Sundus Hasan, medlem av Women’s Leadership Institute berättar att det trots allt går framför för kvinnor i Irak i dag. Många kvinnor välutbildas och får bra jobb. Men samtidig kontrar Rachel Eapel Paul med att många flickor hålls hemma av sina föräldrar och skrivs ut från skolan, ofta på grund av den kritiska situationen som råder i landet. Fattigdom är också en stor anledning till att flickor hålls hemma.

“Ett hårt liv i ett hårt land skapar tuffa kvinnor. Vi måste prata om våra problem, och vi måste hitta lösningar. Inte bara förr oss, utan för kommande generationer”, säger Sundus bestämt. Hon fortsätter:  “Det var illa innan Saddam-regimens fall, ja. Men är det bra nu? Det handlar inte bara om att visa upp siffror och statistik, det vardagliga livet måste bli bättre för irakiska kvinnor”.

Detta och mer där till kom upp under Norwegian Church Aid’s arrangemang i New York idag, i samband med FN’s Kvinnokommissions 54:e möte.

 

Jenny Dellegård, New York

Written By
More from I Grenseland

Dagens sommeraktivitet – Ibsenmuseet!

Synes du sommerferien er litt lang og sliter med å finne på...
Read More