I Elsa Laulas fotspor

 

«I Elsa Laulas fotspor gjennom Sápmi – 100 år med Samisk rettighetskamp» er en radiodokumentar med samiske kvinnestemmer. Elsa Laula Renberg var en pådriver for det første samiske landsmøte i  1917 og har for mange blitt et symbol på samisk kamp.

I radioserien deler tolv samiske kvinner sine fortellinger. De fire episodene skildrer alt fra kampen om naturressurser, kolonisering, fornorskning, rasebiologi til språk, kunst og kultur. Mange av sakene Elsa Laula Renberg kjempet for hundre år tilbake, viser seg aktuelle også i dag.

Radioprosjektet er laget for RadiOrakel med støtte fra Sametinget og Fritt Ord. Kollektivet bak serien heter Søstrene Suse og består av: Eva Maria Fjellheim, Susanne Normann, Ingrid Fadnes, Astrid Fadnes og klipper og veileder Kjersti Kanestrøm Lie. Eva Maria Fjellheim er også fortellerstemmen i episodene.

https://elsalaulasfotspor.com/

«400 reinskaller, 400 kulehull»
Den samiske kunstneren Máret Anne Sara henger opp 400 reinskaller utenfor det norske Stortinget, alle med et kulehull i panna. Om kort tid skal høyesterett avgjøre om hennes lillebror, Jovsset Ánte Sara, må tvangsslakte deler av reinflokken sin etter pålegg fra staten.

«Et bilde kan forandre»
1920 og 30-tallet var raseforskningens storhetstid. I løpet av et par tiår ble blant annet den samiske befolkningen fotografert og beskrevet som skitne, mindre intelligente og med generelt dårlig arveanlegg. I episoden er Fjellheims familiebilde den røde tråden i en fortelling om den samiske raseforskningen på en reise via gamle bildearkiver i Uppsala og forskningsarbeid i Tysfjord til den nylig opprettede Sannhetskommisjonen.

«Baajh vaeride årrodh! La fjella leve!»
40 år etter Alta-saken er striden om naturressursene fortsatt like aktuell gjennom vannkraftutbygging, vindturbiner, gruvedrift, hytte- og veiutbygginger. I kampen for å forvalte samisk språk og kultur og kunnskap, er retten til naturressursene, retten til land og vann, helt sentral.

«Delvieh – Det som har vært borte kommer til syne igjen»
I denne episoden møter vi fire unge kvinner i ulike deler av Sápmi, det samiske territoriet. Sandra er språklærer fra det lulesamiske kjerneområdet på norsk side av grensa. Petra reiser mellom FN og en protestleir ved Tanaelva på grensa mellom Norge og Finland. Ánná Káisá har blitt kåret til årets unge kunstner på urfolksfestivalen Riddu Riddu i Nord-Troms, og Márja graver fram og vekker til live urgamle sørsamiske joiker. På hver sin måte er de fire kvinnene opptatt av å forvalte og styrke den samiske arven.

Written By
More from Heid Jerstad

Vil du bli radiOrakel’s nye daglig leder?

radiOrakel, Norges eneste og verdens eldste feministradio, sender 144 timer hver uke...
Read More