Hvilket land i Afrika behandles av FN som Afrikas siste uløste kolonispørsmål?

Vest-Saharas skjebne har vært avhengig av storpolitiske agendaer siden europeiske land delte Afrika mellom seg rundt forhandlingsbordet i Berlin i 1884.

Er det forsatt håp om snarlige forbedringer 18 år etter at FN vedtok en fredsplan for Vest-Sahara?

Hør hva Vest-Saharaaktivist Ane Linholdt hadde å si når hun snakket med Sub Citys Jannicke Skrinde Heier.

Written By
More from Sub City

Verdens Anarkister 3: Sør-Afrika

Sub Citys Adrien A. Wilkins dro på internasjonal anarkistkonferanse i den sveitsiske...
Read More