Endringer i forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Vi har sendt inn høringssvar til forslaget om endringer i de allerede strenge og urettferdige rammevilkårene i lokalradioforskriften om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester
radiOrakel er sjokkert over forslaget til endring i forskrift av 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester, som ytterligere strammer inn strenge og urettferdige rammevilkår for lokalradio

Ifølge høringsnotatet gjøres forlengelsen av FM-konsesjoner for å ivareta det lokale mediemangfoldet. Når Kulturdepartementet i samme dokument skriver at dette hensynet “ikke skal bli et forsinkende element i digitaliseringsprosessen” er vår hovedinnvending: uten at det kommer penger på bordet betyr forlengelsen og vilkårene den innebærer, tvert imot reduksjon i mediemangfoldet.

Mediestøtten er diskriminerende // Les alle høringssvarene her>>

Hovedregelen etter ekomloven er at all tildeling skal skje «gjennom åpne, objektive, transparente, ikke- diskriminerende og forholdsmessige prosedyrer». Av den samlede mediestøtten de siste fire årene mottok lokalradioer 5 % og 94% gikk til lokalavisene. Med dette som bakteppe er det ekstra uholdbart at digitaliseringsprosessen gjennomføres med tvang og uten tilstrekkelig økonomisk kompensasjon. Mange nisjeradioer, inkludert radiOrakel, sliter allerede med å skaffe nok finansiering til å drive forsvarlig på FM. Da er det ikke akseptabelt å bli tvunget over til DAB uten at det kompenseres med bedre rammevilkår for lokalradio, og en adekvat driftstilskuddsordning for digitalisering i særdeleshet.
Her kan du lese radiOrakels høringssvar >>
Written By
More from Line Bliksås

Kjøp Uhørts eksklusive t-skjorte eller våre gjenbrukbare munnbind!

Ta en titt på det vi har av merch. Akkurat nå kan...
Read More