Elen Kristina Utsi om hverdagsmedisin, inngrep og sted

Verdi, mindre saker og det større landskapet 🗻🌿🌸🌱🗻 Elen Kristina Utsi har en klar og fin stemme du bør høre! Vi snakker om personlig forhold til individuelle planter, forhold til naturen, og verdien av en kultur og av mennesket. Bjørk, tyttebærblad (som Elen holder på bildet), tepperot og øyentrøst fremheves. I motsettning til flere Ugress episoder løfter vi blikket fra en plante til flere og stedet plantene vokser, der vi mennesker også er og ofte gjør større inngrep.

More from Mari Georgiana Jerstad

Ugress: Rebeller mot et system på vei mot klimakrise og masseutryddelse

Den 21 september 2020 hadde Extinction Rebellion Norge en stor aksjon i...
Read More