Elen Kristina Utsi om hverdagsmedisin, inngrep og sted

Verdi, mindre saker og det større landskapet 🗻🌿🌸🌱🗻 Elen Kristina Utsi har en klar og fin stemme du bør høre! Vi snakker om personlig forhold til individuelle planter, forhold til naturen, og verdien av en kultur og av mennesket. Bjørk, tyttebærblad (som Elen holder på bildet), tepperot og øyentrøst fremheves. I motsettning til flere Ugress episoder løfter vi blikket fra en plante til flere og stedet plantene vokser, der vi mennesker også er og ofte gjør større inngrep.

More from Mari Georgiana Jerstad

Tur i marka, lindetreet og prat med Diana Andersen

Soneterpeut Diana Anderson fra Flekkefjord har kjennskap til en del helsefremmende planter...
Read More