Elektronika og husbesettelse

Vi får besøk av en av Skar-okkupantene!

Hør på Sub City i dag fra kl 15.00 til 16.00 og hør mer om hva som får folk til å flytte inn i tomme hus uten vann og strøm på seinvintern. Vi får besøk av en av Skar-okkupantene! Dessuten kommer Jannicke og Adrien til å være kritiske avispolitikkere og hverdagsfilosofer og spille elektronica for you guys only, m.m….

Hus trenger folk, folk trenger hus!

Viva zthe revoluzjon!

Written By
More from Sub City

Husokkupasjon med ny vri

Fredag 20. november okkuperte noen ungdommer i Lund i Sverige et hus...
Read More