Elektronika og husbesettelse

Vi får besøk av en av Skar-okkupantene!

Hør på Sub City i dag fra kl 15.00 til 16.00 og hør mer om hva som får folk til å flytte inn i tomme hus uten vann og strøm på seinvintern. Vi får besøk av en av Skar-okkupantene! Dessuten kommer Jannicke og Adrien til å være kritiske avispolitikkere og hverdagsfilosofer og spille elektronica for you guys only, m.m….

Hus trenger folk, folk trenger hus!

Viva zthe revoluzjon!

Written By
More from Sub City

Chomsky: Mye må gjøres, også i Norge!

Noam Chomsky, professor i lingvistikk og filosofi, frihetlig sosialist, forfatter og aktivist...
Read More