Brass 3 & 4: Kolonibrass

De to siste episodene i brassmåneden blir tilbragt i de gamle koloniene i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Blåseintrumentene, med sine portale egenskaper og romfrekke lydproduksjon, var lenge brukt til militære formål. De lokale fant forøvrig fort ut hvordan man kunne inkorporere messingblås i sin egen musikk, og selv om brassmusikken var selve symbolet på kolonialisme, finner man fortsatt slike tradisjoner bevart i de fleste av verdens avkroker.

Blåseintrumentene, med sine portale egenskaper og romfrekke lydproduksjon, var lenge brukt til militære formål. Ved kolonialiseringen av Afrika, Asia og Sør-Amerika reiste musikanter ved siden av misjonærer og soldater, og musikken ble brukt både for å demonstrere den vestlige sivilisasjons overlegenhet og som seremonielle underholdningsbidrag. De lokale fant forøvrig fort ut hvordan man kunne inkorporere messingblås i sin egen musikk, og selv om brassmusikken var selve symbolet på kolonialisme, finner man fortsatt slike tradisjoner bevart i de fleste av verdens avkroker.

Selv om den ikke er et militært virkemiddel lengre, er brassen rundtom dansemusikk såvel som begravelsesmusikk, og dens opprinnelige kvalitet har ikke gått tapt: I Rajasthan er blåserne essensielle i bryllupsfeiringer, siden instrumentene kan overdøve trafikken uten å bruke elektrisitet. Grønn brass!

Det er vanskelig å si noe positivt om kolonialismen, men i brasstradisjonen kan man altså se et gledelig avvik fra den tradisjonelle verdensmusikkhistorien, som i all hovedsak handler om hvit manns plyndring av musikalske impulser fra sør – fra de afro-amerikanske slavenes bluesmusikk til Vampire Weekends kwela-gitarer. Brassmusikkens opphav finner man i gamle Europa, blant de sidrumpa messingblåsorkesterene i Tyskland og England.

De siste to episodene fra årets brass-serie, viser fram en litt mer ufokusert, men vidstrakt brasstradisjon fra Afrika, Sør-Amerika, Asia og Oceania. Fra Kongojungelens pygmè-trerotsblåsere, tongansk nesebrasstradisjon, bambusbrass fra Indonesia til kommunistisk statsbrass fra Kuba, meksikanske bandas og Long Island-jøder med brass-hippieaspirasjoner.

Brassen går til: Benin, Ghana, India, Filippinene, Indonesia, Mexico, Cuba, Surinam, Bulgaria og Tonga.

Episode 11, sesong 3
Gangbè Brass Band – Tagbavo
Peace Brass Band – Highlife Hymn
Krishna Das & The Modern Light Music Brass Band – Rajmati Kumati
Master Saphi Band – Chechiri Waltz
Tambunan Musik Balige – Lagu Daerah Tapanuli #1
Bambu Melulu Arcis – O Mauro Rendigane (God with us)
Jopie Vrieze´s Klein Bazuin – Farewell Hymn

Episode 12, sesong 3
Jaipur Kawa Brass Band – Man Chali
Banda Sinaolense El Recodo De Cruz Lizarraga – Mambo No. 5
La Banda Municipale de Santiago de Cuba – Les passantes
Baas Mal Orchestra – Winti-pre (Opening Song)
Etropole Brass Band – Slantse Zaide
Lodie Nicolson Band of Coronie – Kaseko Poku
Mailefihi College Band – Ta ko e sola (He was a stranger)

Neste uke:
Fredfylt fravær av blåseinstrumentasjon. Lyden av et vindkast over Ystetind. En lav nynning.

More from Radio Folkefest

Folk for forest

I dagens folkefest har vi sluppet løs folkekuriosa-samler Jens Hjort over eteren....
Read More