Brass 3 & 4: Kolonibrass

De to siste episodene i brassmåneden blir tilbragt i de gamle koloniene i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Blåseintrumentene, med sine portale egenskaper og romfrekke lydproduksjon, var lenge brukt til militære formål. De lokale fant forøvrig fort ut hvordan man kunne inkorporere messingblås i sin egen musikk, og selv om brassmusikken var selve symbolet på kolonialisme, finner man fortsatt slike tradisjoner bevart i de fleste av verdens avkroker.

Blåseintrumentene, med sine portale egenskaper og romfrekke lydproduksjon, var lenge brukt til militære formål. Ved kolonialiseringen av Afrika, Asia og Sør-Amerika reiste musikanter ved siden av misjonærer og soldater, og musikken ble brukt både for å demonstrere den vestlige sivilisasjons overlegenhet og som seremonielle underholdningsbidrag. De lokale fant forøvrig fort ut hvordan man kunne inkorporere messingblås i sin egen musikk, og selv om brassmusikken var selve symbolet på kolonialisme, finner man fortsatt slike tradisjoner bevart i de fleste av verdens avkroker.

Selv om den ikke er et militært virkemiddel lengre, er brassen rundtom dansemusikk såvel som begravelsesmusikk, og dens opprinnelige kvalitet har ikke gått tapt: I Rajasthan er blåserne essensielle i bryllupsfeiringer, siden instrumentene kan overdøve trafikken uten å bruke elektrisitet. Grønn brass!

Det er vanskelig å si noe positivt om kolonialismen, men i brasstradisjonen kan man altså se et gledelig avvik fra den tradisjonelle verdensmusikkhistorien, som i all hovedsak handler om hvit manns plyndring av musikalske impulser fra sør – fra de afro-amerikanske slavenes bluesmusikk til Vampire Weekends kwela-gitarer. Brassmusikkens opphav finner man i gamle Europa, blant de sidrumpa messingblåsorkesterene i Tyskland og England.

De siste to episodene fra årets brass-serie, viser fram en litt mer ufokusert, men vidstrakt brasstradisjon fra Afrika, Sør-Amerika, Asia og Oceania. Fra Kongojungelens pygmè-trerotsblåsere, tongansk nesebrasstradisjon, bambusbrass fra Indonesia til kommunistisk statsbrass fra Kuba, meksikanske bandas og Long Island-jøder med brass-hippieaspirasjoner.

Brassen går til: Benin, Ghana, India, Filippinene, Indonesia, Mexico, Cuba, Surinam, Bulgaria og Tonga.

Episode 11, sesong 3
Gangbè Brass Band – Tagbavo
Peace Brass Band – Highlife Hymn
Krishna Das & The Modern Light Music Brass Band – Rajmati Kumati
Master Saphi Band – Chechiri Waltz
Tambunan Musik Balige – Lagu Daerah Tapanuli #1
Bambu Melulu Arcis – O Mauro Rendigane (God with us)
Jopie Vrieze´s Klein Bazuin – Farewell Hymn

Episode 12, sesong 3
Jaipur Kawa Brass Band – Man Chali
Banda Sinaolense El Recodo De Cruz Lizarraga – Mambo No. 5
La Banda Municipale de Santiago de Cuba – Les passantes
Baas Mal Orchestra – Winti-pre (Opening Song)
Etropole Brass Band – Slantse Zaide
Lodie Nicolson Band of Coronie – Kaseko Poku
Mailefihi College Band – Ta ko e sola (He was a stranger)

Neste uke:
Fredfylt fravær av blåseinstrumentasjon. Lyden av et vindkast over Ystetind. En lav nynning.

More from Radio Folkefest

Lange sanger versjon 3, eller 1!

Er det ikke noe med at man aldri kan få for mye...
Read More