Autonomia

I denne radioserien vil du bli med på en reise gjennom Mexico og Guatemala. Vi skal snakke med sosiale bevegelser og politiske aktivister. Vi skal møte urfolk som står i fare for å miste eller allerede har mistet retten til territoriene de lever på. Vi skal snakke om kvinnekamp og møte bevegelser som organiserer væpna selvforsvarstyrker. Vi skal også få et innblikk i det brutale møtet med statlig undertrykkelse og systematisert vold disse bevegelsene står ovenfor.

Autonomia er laget av Ingrid Holland og Yngve Heiret for RadiOrakel.

Episode 1

Vi blir kjent med situasjonen i Mexico og drar til Zapatistene under feiringen av deres opprør i 1994.

Episode 2

Vi hører om urfolks kamp for territorie i Mexico og hvordan flere småsamfunn gjør seg selvstendige fra staten.

Episode 3

Vi drar til delstaten Guerrero hvor vi blir kjent med småsamfunn som organiserer væpna selvforsvarsstyrker for å beskytte seg mot narkoen, militæret og politiske partier.

Episode 4

Vi snakker med anarkister Mexico by som jobber opp mot det meksikanske fengselssystemet. Vi hører også om hvordan motstandskampen gjøres synlig i bybildet.

Episode 5

Vi drar til Guatemala hvor vi blir kjent med urfolkskvinner kamp for rettferdighet og verdighet.

Written By
More from mytteria

Intervju om lokførerstreiken

Et intervju med Janne Lisesdatter Håkonsen om den pågående streiken blant norske...
Read More