Autonomia

I denne radioserien vil du bli med på en reise gjennom Mexico og Guatemala. Vi skal snakke med sosiale bevegelser og politiske aktivister. Vi skal møte urfolk som står i fare for å miste eller allerede har mistet retten til territoriene de lever på. Vi skal snakke om kvinnekamp og møte bevegelser som organiserer væpna selvforsvarstyrker. Vi skal også få et innblikk i det brutale møtet med statlig undertrykkelse og systematisert vold disse bevegelsene står ovenfor.

Autonomia er laget av Ingrid Holland og Yngve Heiret for Radiorakel

Episode 1

Vi blir kjent med situasjonen i Mexico og drar til Zapatistene under feiringen av deres opprør i 1994


Episode 2

Vi hører om urfolks kamp for territorie i Mexico og hvordan flere småsamfunn gjør seg selvstendige fra staten


Episode 3

Vi drar til delstaten Guerrero hvor vi blir kjent med småsamfunn som organiserer væpna selvforsvarsstyrker for å beskytte seg mot narkoen, militæret og politiske partier


Episode 4

Vi snakker med anarkister Mexico by som jobber opp mot det meksikanske fengselssystemet. Vi hører også om hvordan motstandskampen gjøres synlig i bybildet


Episode 5

Vi drar til Guatemala hvor vi blir kjent med urfolkskvinner kamp for rettferdighet og verdighet

Written By
More from mytteria

Kvinner til sak mot vold og for rettferdige samfunn

Hvordan har kvinner som kjemper for rettferdighet opplevd møtet med rettsystemet? Hva...
Read More