Autonomia

I denne radioserien vil du bli med på en reise gjennom Mexico og Guatemala. Vi skal snakke med representer for sosiale bevegelser og politiske aktivister.

I denne radioserien vil du bli med på en reise gjennom Mexico og Guatemala. Vi skal snakke med sosiale bevegelser og politiske aktivister. Vi skal møte urfolk som står i fare for å miste eller allerede har mistet retten til territoriene de lever på. Vi skal snakke om kvinnekamp og møte bevegelser som organiserer væpna selvforsvarstyrker. Vi skal også få et innblikk i det brutale møtet med statlig undertrykkelse og systematisert vold disse bevegelsene står ovenfor.

Autonomia er laget av Ingrid Holland og Yngve Heiret for RadiOrakel.

Episode 1

Vi blir kjent med situasjonen i Mexico og drar til Zapatistene under feiringen av deres opprør i 1994.

Episode 2

Vi hører om urfolks kamp for territorie i Mexico og hvordan flere småsamfunn gjør seg selvstendige fra staten.

Episode 3

Vi drar til delstaten Guerrero hvor vi blir kjent med småsamfunn som organiserer væpna selvforsvarsstyrker for å beskytte seg mot narkoen, militæret og politiske partier.

Episode 4

Vi snakker med anarkister Mexico by som jobber opp mot det meksikanske fengselssystemet. Vi hører også om hvordan motstandskampen gjøres synlig i bybildet.

Episode 5

Vi drar til Guatemala hvor vi blir kjent med urfolkskvinner kamp for rettferdighet og verdighet.

Written By
More from mytteria

Mytteria #16

Forsinka podcast av Mytteria #16, Først sendt 16.mai.
Read More