Segregering i Osloskolen

Knut Aukland har snakket med forskere, lærere, foreldre, skoleledere og politiske aktører for å forstå hva det er som skjer i osloskolen.