CHEERS!

Ellen og Sarah anmelder danseforestillingen CHEERS! av Kristin Rygh Helgebostad, og snakker blant anna om hva Cheerleading kan bety i det store bildet, og om hvordan mennesker blir påvirka av, og dratt inn i, store folkemasser i synkron bevegelse.

More from kroppen og ordet

Intervju med Maya Mi Samuelsen

Vi har Maya Mi Samuelsen som gjest i studio. Hun er en...
Read More