CHEERS!

Ellen og Sarah anmelder danseforestillingen CHEERS! av Kristin Rygh Helgebostad, og snakker blant anna om hva Cheerleading kan bety i det store bildet, og om hvordan mennesker blir påvirka av, og dratt inn i, store folkemasser i synkron bevegelse.

More from kroppen og ordet

Babyforestillinger

I denne episoden av “Kroppen og ordet” fordyper Sarah Og Ellen seg...
Read More