CHEERS!

Ellen og Sarah anmelder danseforestillingen CHEERS! av Kristin Rygh Helgebostad, og snakker blant anna om hva Cheerleading kan bety i det store bildet, og om hvordan mennesker blir påvirka av, og dratt inn i, store folkemasser i synkron bevegelse.

More from kroppen og ordet

Interview with Anne-Cécile Sibué-Birkeland from Black Box theatre

  Ellen and Nayla walked down to Black Box teater to talk...
Read More