Vitaly Servetnik om Russisk NU

Stine Erdal har besøk av Tage Erland Tellnes, nesleder i Natur og Ungdom som intevjuer Vitaly Servetnik, Leder i russisk NU om å drive miljøvern i Russland.

I grenseland 26.4 kl:17.00-18.00

Vaksinen 2.5 kl: 18.00-19.00