Sex og makt på tv-skjermen

Erik Gandinis dokumentar Videocracy tar for seg Berlusconis maktutøvelse gjennom tv-mediet.

Vi snakket med journalist og medieviter Liv Skotheim om hva filmen kan fortelle oss om medias fremstilling av kjønn i Italia, så vel som her til lands.

Av Øyvind Bosnes Engen

Foto: CC / Luca Mainini