Mytteria #30 Atomkraft, velferdsprofitører og Standing rock.

Mytteria fra mandag 31.10

Innslag om atomkraft

Intervju om velferdsprofitører fra globkonf 2016

mytteria