Mytteria #29 10. oktober

mytteria

Vi intervjuer Rahman Chaudry fra Elevorganisasjonen og Karl ruben Gaasø fra Industri Energi Ung