Mytteria #2

mytteriaheader

Mytteria 08.02.2016
Inneholder:
Første episode av serien Autonomia
Reportasje om Kurdiske flyktninger

Reportasje om Natur og Ungdoms blokader for Førdefjorden