Mytteria #18

MYTTERIA

Mytteriasending fra 30. mai.
Inkluderer andre episode av byjenta som ville lære om landbruk og et innslag om kvinnebevegelsen i Lybia