Mytteria #3

Mytteria #3
Inneholder:

2. Episode av Autonomia.

Innslag fra fredsdemonstrasjon for Kurdistan

Enquette om Kurdistan