Mytteria #11

mytteriabilde

Sending fra 11.04. Vi har besøk fra journalistene bak radioserien Hudløs som ser på situasjonen for lhbt flyktninger i Norge. I tillegg snakkes det om skatteflukt og internasjonale handelsavtaler.