Mytteria #10

bakgrunn

Mytteriasending fra 04.04.

Vi har besøk av jussbuss og snakker i tillegg om fagforeningspolitikk og EUs flyktningpolitikk.