Mytteria #1

mytteriaheader
Første episode av Mytteria – RadiOrakels nyhetsmagasin.
Inneholder innslag fra demonstrasjoner mot deportasjon i Oslo og Kirkenes, reportasje om norsk våpeneksport og kåseri om kryptering.