Mørketida

gjennommorketida

 

 

 

 

 

Diktopplesning og anmeldelse av Øyvind Bergs Gjennom mørketida av Jannicke Skrinde Heier