Månedens innslag : Truth.

Månedens innslag blir kåret foran hvert medlemsmøte av Redaksjonsrådet. September innslaget er laget av Marie Hovden alias Betty. Marie lager radio”poesi” til Kulturrådet og er programleder i radiOrakels filmprogram Thelma og Louise. Betty er alene hjemme og finner et postkort i en krok på rommet sitt.

1 Comment

Comments are closed.