Kulturrådets mystiske innflytelse

Tekniker og reporter Fred Flint var nylig på Dream Theater – konsert og oppdaget at mange ting fra Kulturrådet ble gjenbrukt under konserten…  Var det en slags konspirasjon?  Eller har Kulturrådet en mystisk stor innflytelse?  Hør og døm selv!