Klima, kompromiss og konspirasjon

Fra Norge går turen for den amerikanske presidenten over Skagerak til Klimatoppmøtet i København. Hvilke politiske spill lurer i kulissene foran denne historiske begivenheten?

Programleder Dana Wanounou samtaler med doktorgradsstipendiat ved CICERO, Andreas Tjernshaugen.