Kjersti Horn og Trine Wiggen

Sara Stridsbergs stykke  Valerie Jean Solanas skal bli president i amerika settes i høst opp på Torshovteateret. Kjersti Horn er regissør og Trine Wiggen spiller Solanas.

Hør begge i samtale med Sigrid Krohn Eide.

Første gang sendt på Kulturrådet 9. september 2009.