Intervju med IWOC

iwoc bilde

Et intervju med en organisator fra Incarcerated Workers Organizing Committee, en fagforening for fanger i amerikanske fengsler.
Sendt i Mytteria 10.06.2016