Hva er egentlig Robin Hoodskatt?

Robin Hoodskattkampanjen ønsker å skattlegge finanstransaksjoner. Hvordan skal det gjøres i praksis, hvordan skal pengene forvaltes og hvilken effekt vil en slik skattlegging få? Trygve Larsen Morset fra Robin Hoodskattkampanjen kom i studio for å forklare oss nettopp det.
Programleder var Kjersti Kanestrøm Lie