Hjelp flyktningene episode 2.

Andre episode av radioserien hjelp flyktningene, en radioserie om frivillighet og medmenneskelighet under flyktningkrisa, ser nærmere på det frivillige arbeidet i Oslo, ved politiets utlendingsenhet på Tøyen, ved bussterminalen i Oslo og fra Nattevaktsgruppa. Vi får høre om hvor stor bevegelsen faktisk var, om frustrasjonene og utfordringene de frivillige møtte og hvordan det frivillige arbeidet utviklet seg over tid.