Episode 2 om kvinner i metall: Girlschool og Bolt Thrower