Eklektisk folke-hip hop på By:Larm

Bandet Forza spilte på årets By:larm. De ble dannet på et asylmottak og har medlemmer med bakgrunn fra hele verden. Hør dem fortelle om bandets fødsel og  hva de synes om begrepet verdensmusikk.

Laget av Adrien Wilkins.