Dagens sommeraktivitet – fisking på Vippetangen!

Synes du sommerferien er litt lang og sliter med å finne på nok ting å gjøre? Sommerradioens innslag “Dagens sommeraktivitet” skal forsøke å bøte på dette ved å gi deg tips til hva du kan foreta deg i sommer-Oslo. I dag -fisking på Vippetangen.

Laget av: Kjersti Kanestrøm Lie